Sorselemzés Tarot-val

"A legrégebbi időkben az emberek folyvást törekedtek arra, hogy megértsék és befolyásolni tudják a finom energiák működését. Mielőtt bármi nagy vállalkozásba belefogtak volna, szertartásokat végeztek és kikérték a jövendőmondók tanácsát - tudták, hogy a jövendölés felfedi az energiák munkáját és az általuk meghatározott jövőt, és tudták azt is, hogy a szertartások révén befolyásolni tudják az energiát, vagyis ellenőrizhetik, és ha kell, megváltoztathatják a sorsot."

Ni-Hua Ching

A Tarot

A Tarot egy szimbolikus nyelv, mely képekben és számokban tárja elénk a világot. Ha összeolvassuk a kártyák jelentéstartalmát, megláthatjuk benne az objektív valóságot. Olyan szimbólumrendszer, mely kapcsolatot teremt a tudattalanunkkal. A tudattalanunk képek, szimbólumok, álmok formájában üzen nekünk. Minél jobban ismerjük ezeket az univerzális jeleket, annál jobban megérthetjük az üzenetet. A Tarot kártya is ezeket a szimbólumokat használja, lapjai megszólítanak bennünket, történeteket mesélnek, melyek illeszkednek a valósághoz, és általuk – az analógiák révén - megláthatjuk a követendő utat, vagy választ kaphatunk a kérdéseinkre. A Tarot ősi titkos bölcsességet takar, az élet törvényszerűségeit rejtő tudás, melynek segítségével jelen helyzetünkre világítunk rá, valamint környezetünk mélyebb megértésére is módot ad. Ősi beavatások eszköze, amellyel az ember végighaladhat az Élet ösvényén, és az út végén megtalálja az egységet, a teljességet.

A Tarot eredete

A kártya eredete nem tisztázott, születése a múlt homályába vész, és lévén maga is mágikus eszköz, amely homályos és a hétköznapi ember számára megmagyarázhatatlan jellemzőkkel bír, számos legenda övezi. Van, aki az ősi Egyiptomból, mások az elsüllyedt Atlantiszról kimentett tudásként ismerik. Mai alakjában kabbalisztikus megfogalmazásban maradt ránk.

Az Atlantiszról érkező Thoth (Hermész Triszmegisztosz) így ír erről:

"Halld szavam, mit Neked adok.
Benne találod az élet lényegét.
Sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.
Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba,
Hogy az együgyű nevessen, és mondjon le róla.
Tedd keménnyé az utat a kereső számára.
Így a gyenge és kétkedő feladja majd.
Misztérium ez a Misztériumban
de a Fény szülötte számára világos."
/Atlantiszi Thoth smaragdtáblái/

Az ősi Egyiptomban a beavatás eszközeként szolgált. Mózes az egyiptomi papok által őrzött titkot, a Tarot képében vitte magával Izrael népének kivonulásakor, Palesztinába. Ezt alátámasztani látszik az a szoros kapcsolat, amely a tarot és a Kabbala, valamint a héber ábécé között kétségkívül rejlik. Ilyen párhuzam a nagy arkánum 22 lapja és a 22 héber betű, de a betűk és a lapok közötti kapcsolat is. A Kabbala a 10 különleges isteni tulajdonságot ábrázoló szefírája alkotta köröket, a 22 beavatási út köti össze. A 22 út az isteni tulajdonságokkal összhangban épp úgy megtalálható a héber ábécében, mint a Tarot a nagy arkánumának lapjain. A Kabbala tanításai útmutatást nyújtanak a Tarot-hoz, segítségével értelmezhetővé válik egy-egy kirakási rendszer. A lapok számozva vannak, úgyhogy a számmisztika is hozzátartozik a tarot ismeretanyagához. Teljes sort a Marseille-i kártyánál találunk először. Ez alapján készült minden napjainkban is létező Tarot kártya. A mai kártyasor alapjául a provence-i eredetű Marseilles-i kártya (14-15. századból) szolgált. A századforduló körül egyre nőtt az érdeklődés a Tarot kártyák iránt, sőt, Arthur Edward Waite (1857-1941) azokat nagymértékben tovább gazdagította. Waite az okkultizmus nagy ismerője volt. Tagja, később nagymestere lett a befolyásos, mágikus rendnek, az "Arany Hajnal" titkos rendjének, melyet 1888-ban alapított többek között Samuel McGregor Mathers, Dr. Wynn Westcott és Dr. William Woodman. A rendnek ismert tagja volt a költő William Butler Yeats és a híres mágus Aliester Crowley. Waite a szellemi atyja egy új Tarot kártyának, amelyet egyik rendtársa, Pamela Coleman Smith rajzolt. Míg az eddigi Tarot kártyákon csupán a Nagy Arkánumon, az udvari figurák lapjain és esetleg az Ászokon szerepelt illusztráció, a Waite által megálmodott csomagban a fennmaradó 36 lapon is láthatók az értelmezésüket inspiráló képek. Ezen gazdagítás eredményeként az ő Tarot-ja ma a legelterjedtebb.

A Tarot lapjai

A Nagy Arkánumnak 22 kártyája van, ennek eredete vezethető vissza régmúlt időkre. Számmal jelzett és feliratozott lapok, amelyek meghatározott sorrendben szimbolikusan a világ körforgását, az életünk különböző aspektusait, a „hős útját” mutatják be, 22 lépésen keresztül. A kártyalapok mindegyike olyan epizódokat, életképeket jelenít meg, melyeket életünk során valamennyien megtapasztalunk, hiszen a közös emberi sors, megélési, tapasztalási szintek, ösztönök tárházának részét képezik.
Az 56 lapos Kis Arkánum keletkezése a középkorra tehető és 4 fő csoportra oszlik: Kardok, Kelyhek, Botok, Érmék. A négy csoporton belül mindegyikhez tartozik négy-négy udvari kártya, egy Király, egy Királynő, egy Apród és egy Lovag. Ezen kívül egy-egy Ász, és kettestől tízesig a számozott lapok. (arcanum latinul titkot jelent)

A Tarot fajták

A Tarot kártyának számos változata van. A legjobban elterjedt talán a Rider-Waite és a Crowley Tarot. Népszerű a Kazanlar Tarot is, amelyet ökumenikus Tarot-ként is szokás emlegetni, arra teszi a hangsúlyt, hogy a különféle vallások ugyanazokat a szimbólumokat használják és ugyanazokhoz az értékekhez vezetik el az arra nyitott embert. Salvador Dali is sajátkezűleg festette meg saját, 78 lapos, Dali-Tarot-ként ismert pakliját. Én sorselemzéshez leginkább a Rider-Waite és a Kazanlar Tarot-t használom.

Kérdésed van? Szeretnéd kipróbálni?
Vedd fel velem a kapcsolatot most!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező