Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.anahata-art.hu honlapon (továbbiakban: Honlap ) elérhető szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit. A Felhasználó (Megrendelő) a Honlap használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A Szolgáltató
 • Név: Szunomár Andrea
 • Székhely: 2092 Budakeszi, Konth M. u. 7.
 • Adószám: 53031899-1-43
 • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap üzemeltetője továbbiakban Üzemeltető vagy Szolgáltató. Megrendelő az a kedves vevő (továbbiakban: megrendelő), aki az ÁSZF minden pontjával egyetért, és ennek megfelelően a Honlapon, e-mailben vagy telefonon leadta a megrendelését. Üzemeltető(szolgáltató) és Vásárló(megrendelő) együtt: felek.

 1. A Honlapon folytatott tevékenység

A honlapon keresztül festő tevékenységek bemutató oktatása, ismertetése, festő tanfolyam, festő tábor vehető igénybe, melyek szolgáltatásnak minősülnek (későbbiekben: szolgáltatás).

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Egy adott szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését emailen keresztül, személyesen szóban, vagy telefonon  eljuttatja hozzám. Megrendelése akkor lép életbe, ha szóbeli, vagy írásbeli megrendelését e-mail-ben visszaigazolom.  Amennyiben 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás, kérem jelezze a szolgáltató felé.

A honlap üzemeltetője és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A tanfolyami oldalakon található leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott szolgáltatásról minden információt. Ha Felhasználónak bármely szolgáltatással kapcsolatban kiegészítő információra van szüksége, kérem jelezze telefonon vagy email-ben.

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás, vagy a blogban történt leírások, ismertetők nem megfelelő használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért,   a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlapon megjelenő információk, tanfolyami anyagok, írások, képek az Üzemeltető hivatalosan bejegyzett szellemi tulajdonai. Kérjük, ezt vegyék figyelembe, ellenkező esetben jogsértésnek tekinthető.

 1. A honlapon történő megrendelés

5.1. Megrendelés folyamata.

A Honlap a Felhasználók számára a szolgáltatásokról kényelmes és gyors tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít. A megrendelés menete szóbeli (telefon, személyes), vagy írásbeli (email) formában történhet.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelésről Szolgáltató a Megrendelőnek 48 órán belül visszaigazolást küld email-ben. Ha a megrendelő nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy kérem, értesítse a szolgáltatót.  A visszaigazoló e-mail tartalmazza a  megrendelt szolgáltatás(ok) nevét, árát, a választott fizetési módot és a fizetéshez szükséges adatokat.

5.3. A szerződés létrejötte

A Honlapon felsorolt szolgáltatásokra a megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.4. Fizetés

A megrendelés leadását követően, a megrendelő a megrendelt szolgáltatás végösszegének 50%-át három munkanapon belül  kifizetni, megrendelési előlegként. A megrendelt szolgáltatás, csak az előleg megfizetését követően vehető igénybe. A szolgáltatás fennmaradó díját a megrendelő a szolgáltatás igénybevételének napján, a szolgáltatás megkezdése előtt fizeti meg.

Az alábbi lehetőség van a fizetésre:

5.4.1. Előre fizetés átutalással

Számlatulajdonos: Szunomár Andrea

Számlaszám: 12010532-00593475-00100002

 1. 6. Elállási jog

6.1. Mivel a  Szolgáltató kifejezetten a Megrendelő előzetes megrendelésére és igényére teljesíti a megrendelt szolgáltatást, melyet Megrendelő saját szándéka szerint rendelt meg és a szolgáltatás tartalmával a Megrendelő egyértelműen megismerkedett a megrendelés leadását megelőzően, Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.

6.1.1. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizette és a szolgáltatást mégsem veszi igénybe, a megrendelési előleg visszatérítésre nem kerül (mind előre kiírt tanfolyamok esetén, mind egyéni órák foglalása esetén). Megrendelőnek lehetősége van a lefoglalt helyet átruházni más személy részére, melyre Szolgáltatót írásban (email) értesítenie kell a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 72 órával.

Mivel a tanfolyami helyfoglalás és előlegfizetés jegyvásárlásnak minősül, a tanfolyam mindenképpen megtartásra kerül függetlenül attól, hogy a Megrendelő a tanfolyamon részt vesz-e, vagy sem. A helyfoglalással és az előleg megfizetésével a jelentkező önmaga számára tartja fenn a helyet, azt más helyette nem tudja igénybe venni (kivéve, ha a helyet átruházza és erről a Szolgáltatót időben értesíti), így a szolgáltató a szolgáltatást elvégzi.

6.1.2. Fluid Art tábor befizetett előlegének visszatérítési feltételei a megrendelés lemondása esetén, a tábor megkezdése előtt:

 • 60 nappal – a befizetett előlegből 10.000.-Ft. regisztrációs költség kerül levonásra, a fennmaradó összeg a Megrendelőnek visszafizetésre kerül,
 • 59-46 nappal – a befizetett előlegből 25%, ezen felül 10.000.-Ft. regisztrációs költség kerül levonásra, a fennmaradó összeg a Megrendelőnek visszafizetésre kerül,
 • 45-31 nappal – a befizetett előlegből 50%, ezen felül 10.000.-Ft. regisztrációs költség kerül levonásra, a fennmaradó összeg a Megrendelőnek visszafizetésre kerül,
 • 30 nap és ezen belül – a befizetett előleg  nem kerül visszafizetésre a Megrendelő részére.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a szolgáltató által kerül visszamondásra, a megrendelési előleg a megrendelőnek teljes egészében visszatérítésre kerül.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket módosítsa. A módosítás érvényes kezdete az a nap, amikor az ÁSZF jelen honlapon online formában elérhetővé válik.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2019. május 1.